Rapporterte problemer/bugs

  • Henting av takstkoder krever eksakt søk.

    Før jul var det mulig å søke 2a og få en liste med takstkoder som inneholdt 2a. Nå blir det returnert en tom liste; altså må man søke eksakt 2ad for treff. Eksempelvis: /helserefusjon/v1/takstkoder?fagomraade=LE&gyldigdato=2019-01-11&takstkode=2a gir ingen treff

    Status: Open | Reported by Hidden Fri, 11 Jan 2019 08:32:36 GMT
  • API tekst oppdateres ikke

    Nå jeg går inn på API-er og velger takstkoder, forsvinner ikke teksten som sier at API-et henter ned oppdatert liste over bandasjister. Velger jeg en av de andre to, forsvinner denne.

    Status: Open | Reported by Hidden Wed, 03 Oct 2018 08:06:55 GMT

You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.